Update 24 augustus

Vanaf 1 september 2020 starten de lessen terug volgens de normale schooluren. Uiteraard houden wij ons aan de vooropgestelde veiligheidsmaatregelen. 

Wij kijken ernaar uit uw kind(eren) terug te zien op school! 

We vragen aan de ouders om het schooldomein niet te betreden en de ‘social distancing’ en het dragen van een mondmasker (alleen voor de ouders, niet voor de kinderen) buiten de schoolpoort te respecteren.  U kan steeds via mail, de schoolagenda of telefonisch een afspraak maken voor een gesprek met de klasleerkracht, de directie, de zorgcoördinator, ... Volwassenen dragen steeds een mondmasker op het schooldomein. Externen zoals leveranciers, onderhoudsfirma’s, ... mogen het schooldomein enkel betreden na contact met de directie. 

Net zoals vorig schooljaar blijven wij ook nu inzetten op een grondige handhygiëne. 

Zieke kinderen horen niet op school. Zieke personeelsleden ook niet. Verwittig bij ziekte de school en houd je kind thuis. Bezorg ons een bewijsje dat de huisarts werd geraadpleegd wanneer je kind terug naar school komt.

Wordt je kind ziek op school? Dan zetten we het in een apart lokaal. We vragen je dan om je kind op te halen. Neem daarna steeds contact op met de huisarts en bezorg ons hiervan een bewijsje. 

Wanneer de pandemiesituatie lokaal verandert, kan er beslist worden om over te schakelen naar andere maatregelen. Aan elk pandemieniveau zijn immers aangepaste veiligheidsmaatregelen verbonden, maar het centrale uitgangspunt is telkens dat we het recht op leren maximaal willen garanderen zonder daarbij de veiligheid van de leerlingen en het personeel uit het oog te verliezen. 

Van zodra er van fase veranderd wordt, zullen we onze organisatie aanpassen en dit communiceren via onze website: https://www.mauritssabbe.be/corona-2020

Bij verdere vragen kan u steeds contact opnemen met de school. Bij noodgevallen zijn wij ook buiten de schooluren bereikbaar via een (spraak)bericht in WhatsApp via het nummer 015 20 51 79. Deze mogelijkheid bestaat niet voor telefoneren via WhatsApp. 

Wist u dat u onze leerkrachten kunt bereiken via e-mail

Voor de kleuters

In de lagere school

Wist u dat elke leerkracht bereikbaar is voor een digitaal gesprek na afspraak? 

Voor de kleuters

In de lagere school

 

Update 29 mei 2020

Beste ouders 

In de aankomende week zal een volgende fase van start gaan in het heropenen van de scholen. Wij zijn dan ook erg blij dat we al onze leerlingen nog kunnen verwelkomen in onze vestigingen dit schooljaar en onze poorten zullen voor iedereen, ook voor onze kleuters, terug openen op vrijdag 5 juni.

We willen onze kinderen opnieuw een duidelijke structuur bieden en hierbij zoveel mogelijk effectieve leertijd benutten. Dit, in combinatie met de nog te nemen veiligheidsmaatregelen, zorgt ervoor dat we 4x per week 5 lesuren zullen kunnen inrichten per klasgroep.

De noodopvang blijft ingericht, maar hiervoor dient u minimum twee werkdagen op voorhand te reserveren door ons telefonisch te contacteren of door een e-mail te verzenden naar directie@mauritssabe.be Indien u hiervan gebruik wenst te maken, is het wel van belang om ons een attest te bezorgen van de werkgever van beide ouders.

 

Wat heeft uw kind nodig op school? Weke aandachtspunten zijn er nog?

 • Een turnzak zal niet meer nodig zijn, deze mag mee naar huis.
 • Alle materialen van school die thuis zijn worden terug meegebracht. 
 • Voorzie een pennenzak met eigen spulletjes: schrijfgerief, kleurpotloden, lat, gom, schaar. 
 • Voorzie 2x een tussendoortje en een gevulde drinkbus met water.
 • Breng zelf voldoende papieren zakdoekjes/ vochtige doekjes (kleuters) mee.
 • Traktaties voor een verjaardag zijn niet toegelaten. De leerkrachten zorgen er natuurlijk wel voor dat de jarige een fijne dag op school heeft.  
 • De leerlingen dragen geen mondmasker.

Mogen we vragen om uw kinderen 5 minuten voor het aangeduide tijdstip naar de school te brengen en weer af te halen. Onze poort zal slechts tijdens die momenten open zijn gedurende 5 minuten. Indien u te laat komt, kan uw kindje pas tijdens het volgende moment van opening van de poort naar binnen komen. Ouders worden niet toegelaten binnen de school. Deze richtlijnen zijn heel belangrijk om alles vlot en veilig te laten verlopen. 

Na het binnenkomen, meermaals gedurende de dag en bij het verlaten van de school, moeten alle kinderen hun handen wassen. Dit zal steeds begeleid en opgevolgd worden door een leerkracht. 

Hoe werk je als ouder mee aan veiligheid op school? 

 • Draag een mondmasker als je je kind naar school brengt of afhaalt.
 • Kom niet te laat naar school.
 • Kom niet op het terrein van de school: niet in de gangen, niet in de klas en niet op de speelplaats.
 • Hou 1,5 meter afstand van andere ouders en kinderen.
 • Blijf niet praten aan de ingang of uitgang. 
 • Wil je praten met iemand van het schoolteam. Maak dan een afspraak via telefoon of via mail.

Dit alles is veel informatie en de concrete invulling kan op elk moment gewijzigd worden. Echter, we zijn erg blij om al onze kinderen terug te kunnen zien op school binnenkort. Heeft u vragen? Contacteer ons gerust telefonisch tijdens de schooluren of per mail: directie@mauritssabbe.be

 

Update 27 mei 2020

Beste ouders 

Net zoals u werden wij afgelopen vrijdag via de media verrast en op de hoogte gebracht van het voorstel om volgende week een volgende fase van start te laten gaan in het heropenen van de scholen. 

Wij zijn erg blij dat we al onze leerlingen nog zullen kunnen verwelkomen in onze vestigingen dit schooljaar. Ook begrijpen wij dat ouders nu verwachten dat alle kinderen vanaf 2 juni terug naar school kunnen komen. 

Echter, onder de huidige veiligheidsmaatregelen zal dit niet evident zijn. Daarom zullen wij pas op 8 juni opstarten met een aangepaste regeling. Deze regeling zal nieuw zijn voor de hele school, ook voor de kinderen die nu reeds naar de lessen komen (L1, L2, L6). 

Wanneer we groen licht krijgen van onze preventieadviseur, zullen jullie hier de nodige informatie terugvinden.

Alvast bedankt voor uw geduld.

 

Update 7 mei 2020

1e opstart 15 mei

Beste ouders 

Na een lange periode van lockdown heeft de Nationale Veiligheidsraad beslist om de scholen gedeeltelijk terug te openen vanaf maandag 18 mei 2020, met een startvoormiddag op vrijdag 15 mei 2020. 

Om de veiligheid van de leerlingen, ouders en leerkrachten te kunnen garanderen, zullen enkel de leerlingen van L1, L2 en L6 een aantal momenten per week les volgen op school. De andere leerlingen krijgen blijvend thuiswerk voorlopig. 

De noodopvang blijft ingericht, maar hiervoor dient u minimum twee werkdagen op voorhand te reserveren door ons telefonisch te contacteren of door een e-mail te verzenden naar directie@mauritssabe.be Indien u hiervan gebruik wenst te maken, is het wel van belang om ons een attest te bezorgen van de werkgever van beide ouders.

Op vrijdag 15 mei 2020 heten we onze leerlingen van L1 en L2 als eerste welkom. Het doel is hen alvast op hun gemak te stellen en hen te laten wennen aan alle nieuwe regels en richtlijnen. De juffen en meesters zullen hen tonen hoe alles in zijn werk zal gaan: vaste plaatsen in de rij en in de klas, handen wassen, kleinere klasgroepjes, misschien zelfs een nieuwe juf/ meester, afstand houden van elkaar, … Al onze leerkrachten zullen een mondmasker en/ of een gelaatsscherm dragen. Dit kan even wennen zijn voor de kinderen. Samen alvast bekijken hoe dat er zal uitzien, kan op bijgevoegde afbeelding.

Mondmasker met gelaatsscherm

Opgelet: de leerlingen dragen geen mondmasker.

De lessen voor L1, L2 en L6 zullen starten op maandag 18 mei 2020. Als school hebben we heel wat richtlijnen gekregen om alles in goede banen te leiden. We geven jullie hieronder al graag de eerste informatie mee. Houd deze pagina zeker in het oog. Aanvullingen volgen mogelijk nog.

 

Aankomst en vertrek op school 

De leerlingen van de noodopvang komen binnen en gaan weer buiten langs de deur/ het poortje van de voor- en naschoolse opvang. 

De leerlingen die naar de klas komen (L1, L2, L6), komen binnen en gaan weer buiten langs de hoofdpoort (van de lagere school). 

Mogen we vragen om uw kinderen op het aangeduide tijdstip naar de school te brengen en weer af te halen. Onze poort zal slechts tijdens die momenten kort open zijn. Ouders worden niet toegelaten binnen de school. Deze richtlijnen zijn heel belangrijk om alles vlot en veilig te laten verlopen. 

Klas

Komen aan om

Gaan naar huis om

L1 - ma, di, do, vr

8.30u

11.30u

L2 - ma, di, do, vr

9u

12u

L6 - ma, do

9.30u

12.30u

Na het binnenkomen, meermaals gedurende de dag en bij het verlaten van de school, moeten alle kinderen hun handen wassen. Dit zal steeds begeleid en opgevolgd worden door een leerkracht. 

Opgelet: op donderdag 21 mei, vrijdag 22 mei en maandag 1 juni zal onze school volledig gesloten zijn.

 

In de klas 

Al onze klaslokalen werden opgemeten om te berekenen hoeveel kinderen per ruimte aanwezig mogen zijn. De leerkrachten (1 of 2 per klas) zullen dus lesgeven aan kleine groepjes. Elk kind zal, minstens voor de helft van het aantal aanwezige dagen, les krijgen van zijn/ haar eigen leerkracht. 

 

Hoe werk je als ouder mee aan veiligheid op school? 

 • Draag een mondmasker als je je kind naar school brengt of afhaalt.

 • Kom niet te laat naar school.

 • Kom niet op het terrein van de school: niet in de gangen, niet in de klas en niet op de speelplaats.

 • Hou 1,5 meter afstand van andere ouders en kinderen.

 • Blijf niet praten aan de ingang of uitgang. 

 • Wil je praten met iemand van het schoolteam. Maak dan een afspraak via telefoon of via mail.

 

Dit alles is veel informatie en de concrete invulling kan op elk moment gewijzigd worden. Echter, we zijn erg blij om al een aantal van onze kinderen terug te kunnen zien op school binnenkort. Heeft u vragen? Contacteer ons gerust telefonisch tijdens de schooluren of per mail: directie@mauritssabbe.be

 

 

Update 3 mei 2020

Zoals u reeds via de media vernomen heeft, zullen de lessen deels terug opstarten vanaf 15 mei. Dit voorlopig alleen voor L1, L2 & L6 en volgens een aangepast lessenrooster. 

Wanneer we groen licht krijgen van onze preventieadviseur, zullen jullie hier de nodige informatie terugvinden.

Alvast bedankt voor uw geduld.

 

Update 24 april 2020

De Nationale Veiligheidsraad kondigde een gecontroleerde en gefaseerde heropening van de scholen aan vanaf maandag 18 mei, met proefdraaien op vrijdag 15 mei. 

Veiligheid van leerlingen en personeel staan voorop bij een heropstart. Aangezien we dit zeer grondig willen uitwerken en aanpakken, kunnen we nog geen communicatie doen over wie/ wanneer/ hoe naar school zal kunnen/mogen komen. Van zodra onze plannen en draaiboeken klaar zijn en afgetoetst werden met onze preventieadviseur, zullen we u verder informeren.

Alvast bedankt voor jullie begrip.

 

Wist u dat u onze leerkrachten ook kunt bereiken via e-mail?