Maximumfactuur

In het GO! betaalt u geen inschrijvingsgeld voor uw kind, noch bijdragen voor kosten die nodig zijn om ontwikkelingsdoelen na te streven of de eindtermen te behalen. De materialen die hiervoor nodig zijn, krijgen de leerlingen kosteloos in bruikleen. 

Toch kan onze school niet voor alle kosten instaan. Jaarlijks vragen we aan de ouders een bijdrage voor deelname aan zwemlessen, pedagogische en culturele uitstappen, workshops, sprekers, voorstellingen, … 

De school houdt zich daarbij aan de wettelijk vastgelegde maximumbedragen (het maximumfactuur):

  • €45 voor elke kleuter
  • €90 voor elke leerling in de lagere  school 

We rekenen het bedrag van de maximumfactuur aan via een trimestriële bijdrage. 

Om het onderwijsaanbod zo gevarieerd mogelijk te houden, pinnen wij ons niet vast aan steeds wederkerende, vaste activiteiten. Zo houden wij het boeiend en uitdagend voor leerlingen en leerkrachten.