Schoolraad

De schoolraad is een verplicht adviesorgaan met de bevoegdheid om de directeur en de school bij te staan op verscheidene vlakken. Dit kan zowel gaan over de algemene organisatie van de school, maar ook over het inschrijvingsbeleid, het schoolbudget en ons schoolwerkplan, de infrastructuur en niet te vergeten het welzijn en de veiligheid. Ook elke verandering in het schoolreglement zal hier besproken worden. Het beslissingsrecht blijft in handen van het schoolbestuur.

De duur van een mandaat is 4 jaar. De schoolraad kiest onder de rechtstreeks verkozen ouders en de gecoöpteerde leden een voorzitter en een ondervoorzitter. De directeur zetelt met raadgevende stem.