Voor- en naschoolse opvang

Als school voorzien wij zelf in voor- en naschoolse opvang. Uw kindje kan steeds bij ons terecht vanaf 07.00 uur ’s ochtends. 

Op weekdagen loopt onze naschoolse opvang dagelijks tot 18.00 uur.