Nieuws

Update 27 mei 2020

Graag verwijzen we u voor deze update door naar onze pagina "Corona 2020".

 

Websites - week 25 mei 2020

pdf bestandL1 (230 kB)

pdf bestandL2 (96 kB)

 

pdf bestandL4 (89 kB)

pdf bestandL5 (624 kB)

pdf bestandL6 (167 kB)

pdf bestandLO (20 kB)

pdf bestandK2 (111 kB)

 

Update 24 april 2020

De Nationale Veiligheidsraad kondigde een gecontroleerde en gefaseerde heropening van de scholen aan vanaf maandag 18 mei, met proefdraaien op vrijdag 15 mei. 

Veiligheid van leerlingen en personeel staan voorop bij een heropstart. Aangezien we dit zeer grondig willen uitwerken en aanpakken, kunnen we nog geen communicatie doen over wie/ wanneer/ hoe naar school zal kunnen/mogen komen. Van zodra onze plannen en draaiboeken klaar zijn en afgetoetst werden met onze preventieadviseur, zullen we u verder informeren.

Alvast bedankt voor jullie begrip.
 

 

Een filmpje van onze juffen en meesters bekijken zonder de hele link over te typen?

docx bestandDA K0/K1 links week 4 mei 2020 (12 kB)

pdf bestandL1 De Abeel links week 4 mei (43 kB)

docx bestandL1 links week 4 mei 2020 (14 kB)

pdf bestandL2 links week 4 mei 2020 (91 kB)

docx bestandL4 links week 4 mei 2020 (18 kB)

pdf bestandL5 links week 4 mei 2020 (331 kB)

docx bestandL6 links week 4 mei 2020 (16 kB)

pdf bestandLO links week 4 mei 2020 (29 kB)

 

 

pdf bestandLinks - 20 april 2020.pdf (150 kB)

pdf bestandL1 Week 27/4 links (43 kB)

pdf bestandL2 Week 27/4 links (74 kB)

pdf bestandL4 Week 27/4 links (102 kB)

pdf bestandL5 Week 27/4 links (674 kB)

pdf bestandL6 Week 27/4 links (104 kB)

 

pdf bestandVertaling Arabisch (70 kB) 

pdf bestandVertaling Engels (44 kB) 

pdf bestandVertaling Spaans (38 kB) 

pdf bestandVertaling Turks (62 kB)

Na de paasvakantie

De Nationale Veiligheidsraad heeft op woensdag 15 april de huidige maatregelen in de strijd tegen het coronavirus voorlopig verlengd tot en met zondag 3 mei. Dat is nodig om de viruscurve verder af te vlakken, zodat onze gezondheidssector niet overbelast wordt. Of de maatregelen ook na die datum gehandhaafd blijven of versoepelen, hangt af van hoe de cijfers verder evolueren. Over een datum vanaf wanneer de lessen weer op school kunnen doorgaan, en onder welke voorwaarden dat zal gebeuren, heeft de Veiligheidsraad nog geen beslissing kunnen nemen. De veiligheid van leerlingen en personeel zal in die beslissing in elk geval prioritair zijn. Volg daarvoor zeker deze nieuwspagina.

Wat gebeurt er na de paasvakantie? Onze leerlingen krijgen nieuwe leerstof om thuis alvast een eerste keer te verwerken. Echter, de leerkrachten herhalen die leerstof in de klas, zodra de scholen weer opengaan. Wij blijven beschikbaar om kinderen met een kwetsbare thuissituatie en kinderen wiens ouders werken in de cruciale sectoren (zorg, apotheek, voeding, distributie, openbaar vervoer, veiligheidsdiensten en onderwijs) op te vangen. Voor kinderen wiens ouders in de cruciale sectoren werken, is het van belang dat beide ouders een attest van hun werkgever kunnen voorleggen. Opvang wordt op voorhand aangevraagd, ten laatste 2 dagen voordien, door middel van een aanvraag per e-mail (directie@mauritssabbe.be) of telefonisch tijdens de schooluren. Alvast bedankt voor uw begrip.

Hoelang werkt je kind thuis voor school? De kinderen van de lagere school werken 3 tot maximaal 4 uur per dag. Dat hangt af van hoe oud je kind is, en hoe snel het leert. Ook voor onze kleuters voorzien wij nog steeds werkbundels, maar zij hoeven zeker niet zo lang te werken. 

Hoe kunt u uw kind(eren) helpen? Vraag of uw kind alles begrijpt. Kijk of het alleen verder kan werken. Blijf in de buurt om vragen te beantwoorden. Het is niet de bedoeling zelf les te geven. Help maximaal 2 uur per week mee met taken. Denk samen na over jullie dagindeling: wat staat er vandaag op het programma en wanneer? Spreek af wat jullie samen doen, en wat alleen. Pas, indien mogelijk de dagindeling van de school toe en plan de dag in 7 blokken: voormiddag deel 1, voormiddag pauze, voormiddag deel 2, middag, namiddag deel 1, namiddag pauze, namiddag deel 2. Plan activiteiten zoals eten, spelen, taken maken, speeltijd, schermtijd, lezen … in. 

Probeer elke dag dezelfde structuur (zie ook de structuurkaarten https://cdn.klasse.be/wp/wp-content/uploads/2020/03/Structuurkaarten_Corona.pdf) aan te houden. Zo weet je kind wat er verwacht wordt en kan het beter wennen aan afstandsleren. Kan je zelf je werk in blokken indelen? Stem jouw werktijd en de taken van je kind op elkaar af. Pauzeren kan samen, opnieuw aan de slag gaan ook.

Geef je kind een compliment wanneer het goed bezig is. Moedig het extra aan wanneer het moeizaam gaat. Wees mild. Verwacht als ouder geen perfectie. Er zullen altijd dingen zijn die moeilijker lopen.

Wat doet de school? De school biedt leerstof aan die je kind zeker nodig heeft voor aanvang van het volgende schooljaar. Daartoe kunnen jullie elke week nieuwe werkbundels en de nodige werkboeken ophalen op schooldagen tussen 8.30u en 9.15u. Indien u deze bundels graag digitaal ontvangt en thuis print, dan kunt u steeds een mailtje sturen naar directie@mauritssabbe.be .

Bij deze laten we je ook graag weten wanneer er lessen via de computer plaatsvinden. Deze momentjes kunnen door de kinderen worden gebruikt om vragen te stellen aan hun juf/ meester over de leerstof. Het gaat hier niet over een oudercontactmoment. Dit digitale luik is niet verplicht. We raden wel aan om de link op voorhand alvast even uit te proberen. Dit kan gemakkelijk via de computer, maar eventueel ook met een smartphone via de gratis app Jitsi Meet.

Klas

Link

Wachtwoord

Tijdstip

 

K0/ K1

 

1

 • Juf Ineke, juf Vicky: 

Ma 10u, Vr 11u

 • Juf Valérie, juf Chris: 

Ma 11u, Vr 11u

 

K2

 

2

 • Juf Lesley, juf Marijke: 

Di 14u, Vr 14u

 • Juf Karolien: 

Wo 10u, Vr 15u 

 

K3

 

3

 • Juf Gaea, juf Karima: 

Ma 15u, Do 15u

 • Juf Jill: 

Di 15u, Do 10u

L1

 

1

 

 • Juf Carmen, juf Ellen: 

Di 15u, Vr 15u 

 • Juf Natacha: 

Di 11u, Do 11u 

L2

 

2

 • Juf Ann, juf Marijke: 

Ma 14u, Do 14u

 • Juf Magali: 

Ma 15u, Do 15u

L3

 

3

 • Mr Jeroen, juf Lauren: 

Di 10u, Vr 10u

 • Juf Annelies: 

Di 14u, Vr 14u

L4

 

4

 • Juffen Ann, Kelly en Ilsa: 

Ma 11u, Do 11u

 • Juf Ellen: 

Di 10u, Vr 10u

L5

 

5

 • Mr Kristof, juf Sabrine: 

Di 14u, Do 14u

 • Juf Kelly: 

Ma 14u, Do 14u

L6

 

6

 • Juf Inès: 

Di 11u, Vr 11u

 • Juf Lies: 

Ma 10u, Wo 11u, Vr 11u 

LO

 • Juf Cheris: 

https://meet.jit.si/MSLO

7

 

 • Juf Cheris (beide vestigingen): 

Ma 10u, Wo 10u 

Zorg

 • Juf Herlinde

https://meet.jit.si/MSZORG

 

8

 • Juf Herlinde (beide vestigingen): 

Wo 11u 

LBV

 • Juf Btisam:

https://meet.jit.si/MSISLAM

 • Mr Geert 

https://meet.jit.si/MSRKG

 

9

 • Juf Btisam, juf Kathleen & Mr Geert (beide vestigingen): 

Ma 15u, Do 14u

 

Alles op een rijtje: 

 • Na de paasvakantie gaan we van start met preteaching, dit is niet vrijblijvend: de leerlingen dienen hieraan deel te nemen volgens hun mogelijkheden. 
 • Wekelijks komt u één bundel ophalen op school tijdens werkdagen tussen 8.30u en 9.15u. Indien u deze bundel liever digitaal ontvangt en thuis print, kunt u een mailtje sturen naar directie@mauritssabbe.be
 • Gemaakte oefeningen worden op die momenten (of via onze brievenbus) terug bezorgd aan de school voor nazicht door de leerkrachten. 
 • Tijdens de eerste week na de paasvakantie krijgt u de nodige werkboeken mee naar huis. 
 • Elke leerling van de lagere school dient ook wekelijks de voorziene oefeningen op Bingel te maken, deze horen bij de nieuwe leerstof en worden tevens nagekeken door de klasleerkracht. Uw kind krijgt hierover wekelijks ook feedback van de leerkracht via Bingel zelf. 
 • Per klas worden er meerdere digitale contactmomenten van 30 minuten voorzien via Jitsi (zie tabel). Leerlingen kunnen vragen stellen aan hun leerkrachten, maar ook luisteren naar de vragen van hun klasgenoten op die momenten. Het is toegestaan om een vraag te stellen aan een leerkracht van hetzelfde leerjaar in de andere vestiging. Ook deze mensen helpen jullie graag verder. Ook onze kleuterjuffen maken van deze momenten gebruik om in contact te komen met hun leerlingen. 
 • Met vragen kunt u steeds terecht op ons algemeen nummer en via directie@mauritssabbe.be
 • Volg graag ook onze nieuwspagina https://www.mauritssabbe.be/nieuws-0 en onze Facebookpagina: https://www.facebook.com/BSGO-Maurits-Sabbe-De-Abeel-152579792355988/ 

Tot slot nog dit… Bedankt!

Misschien werk je, vang je je kind op én doe je het huishouden. We weten dat dat niet gemakkelijk is. Daarom willen we jou als ouder bedanken om tot nu vol te houden. Leren is belangrijk. Jouw gezondheid en die van je kind is nog belangrijker. Daarom proberen we jou en je kind zo goed mogelijk te begeleiden de volgende weken. 

 

 

Paasvakantie 2020

De coronamaatregelen werden voorlopig verlengd tot en met 19 april. Echter, wij blijven beschikbaar om kinderen met een kwetsbare thuissituatie en kinderen wiens ouders werken in de cruciale sectoren (zorg, apotheek, voeding, distributie, openbaar vervoer, veiligheidsdiensten en onderwijs) op te vangen tijdens de paasvakantie. Voor kinderen wiens ouders in de cruciale sectoren werken, is het van belang dat beide ouders een attest van hun werkgever kunnen voorleggen. 

Opvang tijdens de paasvakantie wordt op voorhand aangevraagd, ten laatste 2 dagen voordien, door middel van een aanvraag per e-mail (directie@mauritssabbe.be) of telefonisch tijdens de schooluren (opgelet: telefonisch enkel tot en met 3 april 2020 mogelijk). Alvast bedankt voor uw begrip.

 

Coronavirus

De Nationale Veiligheidsraad heeft beslist om de lessen te schorsen in alle scholen om de verdere verspreiding van het coronavirus in te dijken en de kwetsbare groepen te beschermen.

Wat betekent dit voor onze school?

Alle lessen worden geschorst, maar we blijven de opvang verzekeren voor de leerlingen van wie ouders in de cruciale sectoren (uw werkgever kan u een attest bezorgen) werken. Ouders die geen beroep kunnen doen op een geschikt alternatief, nemen ten laatste daags voordien telefonisch contact op met de school tijdens de schooluren, zodat wij onze opvangmogelijkheden tijdig kunnen organiseren.

Deze maatregel loopt voorlopig t.e.m. 3 april 2020, daarna gaat de paasvakantie van start. Gedurende deze periode worden er geen afwezigheden geregistreerd.

Het schoolteam zal nagaan hoe we de gemiste leerstof bijwerken. U krijgt daarover de nodige informatie van zodra de lessen weer hervat worden.

Werkbundels met herhalingsleerstof voor de leerlingen worden wekelijks aangeboden en kunnen telkens worden opgehaald tussen 8.25u en 9u. In nood kunnen deze ook worden verspreid via de post. Met vragen hieromtrent kunt u telefonisch bij ons terecht tijdens de schooluren. 

Wat kan je als ouder doen?

Blijf alert voor mogelijke symptomen bij uw kind (zoals vooral koorts, maar ook hoesten, zich grieperig voelen). Als die optreden, neemt u meteen contact op met de huisarts.

Spreek met uw kind over het coronavirus: https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/hoe-spreek- je-met-kinderen-over-het-coronavirus 

Meer informatie?

 

 

Bezoek ook onze Facebookpagina: https://www.facebook.com/BSGO-Maurits-Sabbe-De-Abeel-152579792355988/